Ağaç ve Orman Ürünleri

Ağaç ve Orman Ürünleri sektörü Düzce’nin önde gelen sektörlerindendir. Düzce ilinde 2001-2021 (Mart) tarihleri arasında ağaç ve mantar ürünleri imalatında yaklaşık 730 milyon liralık yatırım, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı sektöründe yaklaşık 43 milyon liralık yatırım ve mobilya imalatı sektöründe ise 376 milyon liralık yatırım olmak üzere toplam 1149 milyon liralık yatırım, yatırım teşvik belgesine bağlanmıştır. Söz konusu tarihler arasında yatırımların yatırım teşvik belgesi adetlerine dağılımı ise ağaç ve mantar ürünleri imalatı sektöründe 71, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı sektöründe 3 ve mobilya imalatı sektöründe ise 29 olarak gerçekleşmiştir.

Ağaç ve Orman Ürünleri sektörü gerek sağladığı ihracat gerekse de oluşturduğu istihdam açısından il ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı ihracat verilerine göre, Düzce’de “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” sektöründe 45,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Sektör, söz konusu 45,6 milyon dolarlık ihracat tutarı ile ilin toplam ihracatının yaklaşık %11’ni oluşturmaktadır.

2020 yılı sigorta verilerine göre “Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı” sektöründe 2.111 kişi, “Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı” sektöründe 80 kişi, “Mobilya İmalatı” sektöründe ise 1.942 kişi olmak üzere toplam 4.133 kişi istihdam edilmiştir. Bu sayı, 2020 yılında Düzce’deki toplam sigortalı sayısının %5’ine tekabül etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yayınladığı Türkiye’nin 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 2020 yılında Düzce’den toplam 14 firma yer almış olup bunlardan NACE Rev.2 bazında “Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı” faaliyet kolunda iki firma, “Mobilya İmalatı” faaliyet kolunda bir firma bulunmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

Ağaç ve Mantar Ürünleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri İle Mobilya İmalatı Sektörlerine İlişkin Yatırım Teşvik Belgesi Verileri (2001 – 2022 Mart) Kümülatif

Sektör- Alt SektörBelge AdediSabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
20-AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI (MOBİLYA HARİÇ); HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI71730
2010-Kereste ve Parke Sanayi29369
2021-Tahta Plaka İmalatı; Kontrplak, Yonga Levha, Sunta, Diğer Pano ve Tahtaların İmalatı35324
2022-İnşaat Kerestesi ve Doğrama İmalatı523
2029-Diğer Ağaç Ürünleri İmalatı; Hasır ve Buna Benzer, Örülerek Yapılan Maddelerin İmalatı214
21-KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI343
2102-Oluklu Karton Ve Mukavva ile Kağıt ve Mukavvadan Yapılan Ambalajların İmalatı125
2109-Diğer Kağıt ve Mukavva Ürünleri İmalatı218
36- MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT29376
3610-Mobilya İmalatı28374
3699-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalat12

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022

İHRACAT VERİLERİ

Yıllara Göre Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörleri İhracat Verileri (Bin $)
201620172018201920202021
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri21.232,2324.553,7326.629,4826.758,1331.682,68 45.696,90
Sektörün İlin Toplam İhracatındaki Payı (%)19,2119,4614,1410,919,8712,3
İlin Toplam İhracatı110.533,17126.196,75188.302,71245.222,39321.013,79371.651,28

Kaynak: TİM, 2022

SGK VERİLERİ

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “16 – Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ür.” sektöründe faaliyet gösteren İşyeri sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

İş Yeri Sayısı

 124129

133

123

138

Türkiye İçindeki Oranı (%)

1,19

1,21

1,27

1,21

1,30

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “16 –Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ür.” sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki Sigortalı sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

1.911

2.196

2.023

1.902

2.111

Türkiye İçindeki Oranı (%)

2,99

3,36

3,27

3,15

3,20

Kaynak: SGK Yıllıkları

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “17 – Kağıt Ve Kağıt Ürünleri İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren İşyeri sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

2016

2017

2018

2019

2020

İş Yeri Sayısı

7

5

7

5

6

Türkiye İçindeki Oranı (%)

0,29

0,19

0,26

0,18

0,19

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “17 –Kağıt Ve Kağıt Ürünleri İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki Sigortalı sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

Sigortalı Kişi Sayısı

74

52

39

62

80

Türkiye İçindeki Oranı (%)

0,14

0,09

0,07

0,1

0,12

Kaynak: SGK Yıllıkları

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “31 – Mobilya İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren İşyeri sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

İş Yeri Sayısı

123

126

131

126

133

Türkiye İçindeki Oranı (%)

0,57

0,57

0,59

0,58

0,57

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “31 –Mobilya İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki Sigortalı sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

Sigortalı Kişi Sayısı

1.911

1.729

1.526

1.578

1.942

Türkiye İçindeki Oranı (%)

1,21

1,07

1

1,02

1,11

Kaynak: SGK Yıllıkları