Yatırım Ortamı – Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan, planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade etmektedir.

Ülkemizde 2021 yılı itibariyle toplam 356 organize sanayi bölgesi (OSB) mevcut bulunmakta olup ilimiz sınırları içerisinde 3’ü aktif, 1’i kamulaştırma ve 1’i de kuruluş aşamasında olan toplam 5 OSB yer almaktadır. İlimizde yer alan Akçakoca Demir Çelik OSB, ihtisas OSB’dir. İhtisas OSB aynı sektör grubunda ve bu sektör gruplarına ait alt sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’leri ifade eder.

İlimizde yer alan OSB’lerde, Otomotiv Yan Sanayi, Ahşap ve Orman Ürünleri, Metal İşleme, Makine, Tekstil ve Giyim Eşyalarının İmalatı, Cam başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren imalat sanayi firmaları bulunmaktadır. İlimizde yer alan OSB’lerin toplam büyüklüğü 756 hektardır. İlimizde yer alan OSB’lerde firma sayısı 105 olup toplam istihdam rakamı 12.229 kişidir.

DÜZCE OSB

Düzce’nin gururu, sanayinin parlayan yıldızı Düzce OSB, 173 hektar alan üzerinde 66 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Ve bunların tamamı da yatırımcılara tahsis edilmiş durumdadır. Düzce’nin en büyük işgücüne sahip olan OSB’de yaklaşık 5 bin kişi çalışmaktadır. Otomotiv yan sanayi, metal, makine ve tekstil sektörleri başta olmak üzere birçok sektörden önemli firmalar OSB’de faaliyetlerine devam etmektedir. OSB genişleme çalışmaları devam etmektedir.

www.duzceosb.org.tr

DÜZCE 2. OSB

Düzce’de planlı ve düzenli sanayi yapılanması adına, Düzce OSB’nin ardından 810 dekarlık alana 11 parselli 2’inci OSB kurulmuştur.  Düzce 2. OSB’de bulunan 11 parselin tamamı yatırımcıya tahsislidir. Cam ve otomotiv sektörü firmalarının ağırlıklı olduğu OSB’de yaklaşık 1.500 kişi çalışmaktadır.

www.duzce2osb.org.tr

AKÇAKOCA DEMİR ÇELİK İHTİSAS OSB

Düzce ili Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde, 23 Haziran 2017 tarihinde 335 sicil numarasını alarak İhtisas OSB olarak kuruluşu tamamlandı. 885 dekarlık alana sahip olan OSB’nin kuruluş süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamulaştırma çalışmaları yapılacak. Bu bölgede de yaklaşık 30 adet sanayi parseli oluşturulması planlanıyor. Akçakoca’nın Ereğli Demirçelik tesislerine yakın mesafede olması nedeniyle, OSB Demir Çelik İhtisas OSB olarak kuruldu.  Bu durum sektöre hammaddeye kolay ulaşım avantajı sağlayacak.

GÜMÜŞOVA OSB

Düzce’de bir diğer OSB yapılanması, Gümüşova İlçesindedir. Gümüşova OSB, 12 Nisan 2012 tarihinde Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 5. Maddesi kapsamında 27 Şubat 2015 tarihli yazı ‘Islah OSB’ olarak tescil edildi. Süreç içerisinde ‘Islah Şartları’ tamamlanarak normal OSB statüsünü 28 Haziran 2016 tarihinde kazandı. 330 hektardan büyük olan Gümüşova OSB’de 164 parsel bulunmakta olup, doluluk oranı % 30’dur. Mevcutta faaliyete başlamış olan firmalarda 2.250 kişinin üzerinde istihdam gerçekleştirilmektedir. Mobilya, Metal, Kimya, Tekstil, Gıda sektörlerinin öne çıktığı OSB, devam etmekte olan büyük ölçekli özel sektör yatırımlar ile dikkat çekmektedir.

www.dgosb.org.tr

ÇİLİMLİ OSB

Düzce ili, Çilimli ilçesi sınırları içerisinde, 2014 yılında Çilimli Organize Sanayi Bölgesi olarak 300 sicil numarası ile karma OSB olarak kuruluşu tamamlandı. 830 dekarlık alana sahip olan OSB’de kamulaştırma yapılıyor. Mevcutta planlanan parsellerin % 90’ı Ahşap ve Orman Ürünleri ile Makine sektörü firmalarına ön tahsisleri yapılmış durumdadır.