Tarım

İldeki tarım topraklarının büyüklüğü il yüzölçümü ile karşılaştırıldığında çok fazla bir yer teşkil etmemesine rağmen mevcut verimli tarım topraklarının önemli bir kısmı çöküntü ovası (Düzce Ovası) olarak tabir edilen ve oldukça verimli olan toprak sınıfları arasında yer almaktadır. Bu sınıftaki topraklarda ekolojiye uygun olan her türlü bitkinin yetişmesi mümkündür. Genel olarak bitki örtüsü ise Karadeniz bitki örtüsü özelliği taşımasından dolayı oldukça zengin bir orman bitki örtüsü şeklindedir.  En önemli akarsuyu Melen Çayı’dır. Diğer akarsuları ise Küçük Melen, Asar suyu, Uğur suyu, Aksu deresi sayılabilir. Gölleri ise; en önde geleni Efteni Gölü olmak üzere, Topuk Yaylası ve Göleti, Hasanlar Baraj Gölü, Kurugöl,  Torkul Göleti ve Çamlıpınar Göleti’dir.

Düzce ili toprak varlığı bakımından küçük yüzölçümünden dolayı fazla miktarda bir tarım toprağına sahip değildir. Düzce’nin 249.200 hektarlık yüzölçümünün % 29,99’u tarım alanı, % 1,07’si çayır-mera, % 49,92’si orman, % 19,02’si tarım dışı alandan oluşmaktadır.

Düzce’de işlenen tarım arazisi 104.086 dekardır.  Düzce’de verimli tarım arazisinin önemli bir kısmı Düzce Ovası çevresinde kurulu olan merkez ilçede ve Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinin sınırları içerisindedir. Ayrıca, Kaynaşlı ve Cumayeri ilçelerindeki tarım topraklarında da verimli araziler bulunmaktadır. 2020 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 28.278 çiftçi bulunmaktadır. 

Düzce ilinde ürün deseni incelendiğinde, yoğunlukla tek ürüne dayalı (monokültür) üretim yapılmaktadır. Ekim alanlarının önemli bir kısmında fındık tarımı yapılmaktadır. Düzce’de fındıktan sonra en fazla ekim alanı mısıra ayrılmıştır. Düzce’de yetiştirilen diğer önemli ürünler balkabağı, şeker kamışı, tütün, şeker pancarı ve patatestir.

2020 yılı TÜİK verilerine göre, tarım alanlarının 632.200(%8,6’sında) dekarlık bölümünde fındık üretimi yapılmış ve 57.330 ton yıllık fındık üretilmiştir. Akçakoca fındık üretiminde diğer ilçelere göre daha önce çıkmaktadır. Fındıktan sonra öne çıkan tarla bitkisi mısırdır. 2020 yılında, 88.842 dekarlık bölümünde mısır üretimi yapılırken 261 tonun üzerinde silajlık ve dane mısır üretimi gerçekleşmiştir.  Düzce’de öne çıkan ve ülke toplam üretiminde İlimizin ön sıralarda yer aldığı diğer tarım ürünleri ise şeker kamışı, kestane kabağı, lahana ve çeltiktir. 

Ürünler (ton/adet/baş)DüzceTürkiyeÜlkedeki Oran (%)İl Sıralaması
Şeker Kamışı19623085,21.
Kestane Kabağı8.29893.6598,83
Fındık57.330665.0008,65
Lahana (karayaprak)3.12656.1005,67.
Etçi (broiler) Tavuk7.770.237258.046.34039.
Mantar (kültür)50455.4550,913.
Manda4.052192.4892,116.
Çeltik920980.0000,0921.
Dane Mısır35.8266.500.0000,5524.

Hayvancılık faaliyetleri bakımından Düzce etçil kanatlı yetiştiriciliği, manda varlığı, Yığılca ilçesine has arı tipi ve arı yetiştiriciliği faaliyetlerinde yine ülkemizin önemli illeri arasında yer almaktadır. Düzce’de 7.665.419 tane broiler hayvan, 4.052 tane manda ve 58.473 tane kovan bulunmaktadır.