Gıda

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektörü Düzce’nin önde gelen sektörlerindendir. Düzce ilinde 2001-2022 (Mart) tarihleri arasında Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektöründe yaklaşık 3.992 milyon liralık yatırım, 28 adet yatırım teşvik belgesine bağlanmıştır.

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektörü gerek sağladığı ihracat gerekse de oluşturduğu istihdam açısından il ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı ihracat verilerine göre, Düzce’de “Fındık ve Mamulleri” sektöründe 10,2 milyon dolar, “Meyve Sebze Mamulleri” sektöründe 419  bin dolar, “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller” sektöründe 166 bin dolar, “Yaş Meyve ve Sebze” sektöründe 118 bin dolar, “Zeytin ve Zeytinyağı” sektöründe 140 bin dolar, “Kuru Meyve ve Mamulleri” sektöründe ise  bin dolar olmak üzere toplam yaklaşık 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Söz konusu sektör-alt sektörler, 11 milyon dolarlık ihracat tutarı ile ilin toplam ihracatının yaklaşık %2,74’ünü oluşturmaktadır.

2020 yılı sigorta verilerine göre gıda ürünleri imalatı sektöründe 1.685 kişi istihdam edilmiştir. Bu sayı, 2020 yılında toplam sigortalı sayısının %2,17’sine tekabül etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yayınladığı Türkiye’nin 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 2020 yılında Düzce’den toplam 14 firma yer almış olup bunlardan NACE Rev.2 bazında “Gıda Ürünleri İmalatı” faaliyet kolunda bir firma bulunmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvik Belgesi Verileri (2001 – 2022 Mart) Kümülatif

Sektör-Alt SektörBelge AdediSabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)
15-GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI283.922
1554-Alkolsüz İçecek İmalatı, Maden Ve Memba Suları Üretimi341
1549-Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri İmalatı683
1543-Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı311
1531-Öğütülmüş Tahıl Ürünleri İmalatı314
1511-Mezbahacılık; Etin İşlenmesi ve Saklanması22.855
1513-Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi Ve Saklanması5699
1514-Bitkisel ve Hayvansal Sıvı Ve Katı Yağ İmalatı1149
1541-Fırın Ürünleri İmalatı329
1533-Hazır Hayvan Yemleri İmalatı242

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2022

İHRACAT VERİLERİ

Yıllara Göre Gıda Ürünleri Sektörüne İhracat Verileri (Bin $)

20172018201920202021
Fındık ve Mamulleri5.279,811.714,1625.968,9965.044,9810.297,15
Meyve Sebze Mamulleri58,62181,86146,62327,27419,21
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller393,82184,53409,26423,19166,13
Yaş Meyve ve Sebze2,4800,1696,68118,03
Zeytin ve Zeytinyağı5,8121,6846,9584,16140,38
Kuru Meyve ve Mamulleri5,715,237,997,321,34
TOPLAM5.746,252.107,4726.579,9765.983,5911.142,24
İlin Toplam İhracatındaki Payı (%)4,551,1210,8420,553
İlin Toplam İhracatı126.196,75188.302,71245.222,39321.013,79371.651,28

SGK VERİLERİ

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “10 – Gıda Ürünleri İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren İşyeri sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

İş Yeri Sayısı204203

192

196

205

Türkiye İçindeki Oranı (%)

0,490,470,44

0,43

0,45

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “10-Gıda Ürünleri İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki Sigortalı sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

20192020
Sigortalı Kişi Sayısı1.8191.830

1.736

1.597

1.685

Türkiye İçindeki Oranı (%)

0,42

0,41

0,39

0,34

0,34

Kaynak: SGK Yıllıkları