Tekstil ve Hazır Giyim

Tekstil ve hazır giyim sektörü Düzce’nin önde gelen sektörlerindendir. Düzce ilinde 2001-2021 (Mart) tarihleri arasında tekstil ürünleri imalatı sektöründe 1099milyon TL liralık yatırım, giyim eşyası imalatı sektöründe ise 304 milyon liralık yatırım, yatırım teşvik belgesine bağlanmıştır. Söz konusu tarihler arasında Düzce’de yatırım teşvik belgesinin en çok alındığı sektörler; 79 adet ile “Tekstil Ürünleri İmalatı” sektörü ve 51 adet ile “giyim eşyası imalatı” sektörü olmuştur.

Giyim eşyaları ve tekstil ürünleri imalatı sektörü hem sağladığı ihracat hem de oluşturduğu istihdam açısından il ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı ihracat verilerine göre Düzce’de “Hazır giyim ve Konfeksiyon” sektöründe 172,7 milyon dolar, “Halı” sektöründe 20,7 milyon dolar, “Tekstil ve Hammaddeleri” sektöründe ise 18,2 milyon dolar olmak üzere toplam 211,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Söz konusu bu ihracat tutarı ile tekstil ve hazır giyim sektörü, ilin toplam ihracatından %52’lik pay almıştır.

2020 yılı sigorta verilerine göre tekstil ürünleri imalatı sektöründe 3.528 kişi, giyim eşyaları imalatı sektöründe ise 10.203 kişi olmak üzere toplam 13.731 kişi istihdam edilmiştir. Bu sayı, 2020 yılında toplam sigortalı sayısının %17,71’ine tekabül etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yayınladığı Türkiye’nin 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 2020 yılında Düzce’den toplam 14 firma yer almış olup bunlardan NACE Rev.2 bazında “14 Giyim Eşyası İmalatı” faaliyet kolunda bir firma, “Tekstil Ürünleri İmalatı” faaliyet kolunda bir firma bulunmaktadır.

2020 yılı sigorta verilerine göre tekstil ürünleri imalatı sektöründe 3.528 kişi, giyim eşyaları imalatı sektöründe ise 10.203 kişi olmak üzere toplam 13.731 kişi istihdam edilmiştir. Bu sayı, 2020 yılında toplam sigortalı sayısının %17,71’ine tekabül etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl yayınladığı Türkiye’nin 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 2020 yılında Düzce’den toplam 14 firma yer almış olup bunlardan NACE Rev.2 bazında “14 Giyim Eşyası İmalatı” faaliyet kolunda bir firma, “Tekstil Ürünleri İmalatı” faaliyet kolunda bir firma bulunmaktadır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERİLERİ

Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri İmalatı Sektörlerine İlişkin Yatırım Teşvik Belgesi Verileri (2001 – 2021 Mart) Kümülatif

 

Sektör-Alt SektörBelge AdediSabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)İstihdam
18-GİYİM EŞYASI İMALATI513048180
1810-Kürk Hariç, Giyim Eşyası İmalatı513048180
17-TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI7910994293
1730-Trikotaj (Örme) Ürünleri İmalatı25210868
1729- Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tekstil Ürünleri İmalatı21160935
1711-Tekstil Elyafının Hazırlanması ve İplik Haline Getirilmesi; Tekstil Dokumacılığı201381205
1722-Halı ve Kilim İmalatı686868
1721-Giyim Eşyası Dışındaki Hazır Tekstil Ürünleri İmalatı7504417

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İHRACAT VERİLERİ

Yıllara Göre Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İhracat Verileri (Bin $)
201620172018201920202021
Hazır giyim ve Konfeksiyon7.339,0716.282,7076.283,7391.373,51117.342,36172.737,58
Tekstil ve Hammaddeleri13.186,3512.987,8013.341,8613.345,6019.223,1918.253,24
Halı4.886,705.284,826.095,769.741,4411.506,5720709,72
Deri ve Deri Mamulleri9,171,9193,0926,7230,0277,80
TOPLAM25.421,2834.557,2395.814,44114.487,28148.102,14211778,34
Sektörün İlin Toplam İhracatındaki Payı (%)2327,3850,8846,6946,1452,00
İlin Toplam İhracatı110.533,17126.196,75188.302,71245.222,39321.013,79371.651,28

Kaynak: TİM, 2022

SGK VERİLERİ

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2-“13- Tekstil Ürünleri İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren İşyeri sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

İş Yeri Sayısı

137

148

158

149

147
Türkiye İçindeki Oranı (%)0,83

0,88

0,93

0,870,83

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “13- Tekstil Ürünleri İmalatı sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki Sigortalı sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

Sigortalı Kişi Sayısı

2.525

2.750

3.359

3.152

3.528

Türkiye İçindeki Oranı (%)

0,62

0,65

0,81

0,73

0,77

Kaynak: SGK Yıllıkları

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2″14- Giyim Eşyaları İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren İşyeri sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

İş Yeri Sayısı

85

90

101

113

128

Türkiye İçindeki Oranı (%)

0,26

0,27

0,3

0,32

0,36

SGK’ya kayıtlı NACE Rev. 2 “14- Giyim Eşyaları İmalatı” sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki Sigortalı sayısı ve Türkiye İçindeki Oranı, 2020

Yıllar

2016

2017

2018

2019

2020

Sigortalı Kişi Sayısı

7.649

7.848

8.962

9.754

10.203

Türkiye İçindeki Oranı (%)

1,64

1,59

1,71

1,68

1,68

Kaynak: SGK Yıllıkları